Новий листок непрацездатності, реорганізація підприємства, відсутність даних про страховий стаж і розрахунок лікарняних

Новий листок непрацездатності, реорганізація підприємства, відсутність даних про страховий стаж і розрахунок лікарняних

ФСС із ТВП у листі від 07.06.2016 р. № 5.2-32-924 пояснив окремі аспекти оплати листків непрацездатності. 1. У застрахованої особи страхові випадки розпочинаються з дня видачі листка непрацездатності (установлення тимчасової непрацездатності), тобто перший день непрацездатності по іншому захворюванню, який збігся з останнім днем хвороби за попереднім захворюванням, є початком нового страхового випадку.

Read More

В яких випадках проводиться розпломбування РРО центром сервісного обслуговування

В яких випадках проводиться розпломбування РРО центром сервісного обслуговування

Згідно з п. 9 розд. II Порядку опломбування реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого наказом Мінфіну від 14.06.2016 року № 547 (далі —Порядок), розпломбування реєстраторів розрахункових операцій (далі — РРО) та вилучення довідки про опломбування здійснюються центром сервісного обслуговування (ЦСО), з яким суб’єктом господарювання укладено договір про технічне обслуговування та ремонт РРО, у таких випадках:

Read More

Оподаткування операцій з продажу цінних паперів

Оподаткування операцій з продажу цінних паперів

Відповідно до Податкового кодексу України об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування, визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають.

Read More

Зникла готівка з каси підприємства: оформляємо факт нестачі

Зникла готівка з каси підприємства: оформляємо факт нестачі

Відповідно до вимог глави 4 «Порядок ведення касової книги та обов’язки касира» Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року №637 (далі – Положення), керівники підприємства мають забезпечити належне облаштування каси підприємства та надійне зберігання готівкових коштів у ній.

Read More

Чи скасують пенсійний збір з операцій із купівлі готівкової інвалюти

Чи скасують пенсійний збір з операцій із купівлі готівкової інвалюти

Комітет з питань бюджету Верховної Ради України рекомендує народним депутатам прийняти за основу й загалом законопроект, зареєстрований за № 4741. Останнім пропонується скасувати збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій із купівлі іноземної валюти в готівковій формі.

Read More

В ліцензії відсутня відмітка про чергову сплату. Чи застосовуються штрафні санкції?

В ліцензії відсутня відмітка про чергову сплату. Чи застосовуються штрафні санкції?

Чи застосовуються штрафні санкції до суб’єкта господарювання за торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами на підставі ліцензії, в якій відсутня інформація про чергову сплату за ліцензію, але при цьому платіж було здійснено своєчасно?

Read More

Який порядок розрахунку та сплати єдиного внеску новоствореними ФОП – платниками єдиного податку?

Який порядок розрахунку та сплати єдиного внеску новоствореними ФОП – платниками єдиного податку?

Відповідно до п.4 частини першої ст.4 Закону України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 2464) платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) є фізичні особи – підприємці (далі – ФОП), у тому числі ФОП – платники єдиного податку.

Read More

Щодо оподаткування дивідендів

Щодо оподаткування дивідендів

Податківці зауважили, що підприємство (податковий агент) має нараховувати податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) для доходів у вигляді дивідендів за ставкою, яка діяла на дату прийняття рішення загальними зборами учасників підприємства про виплату дивідендів.

Read More

Україна в умовах Четвертої промислової революції: шанси на успіх є, але потрібні чітка стратегія та план дій

Україна в умовах Четвертої промислової революції: шанси на успіх є, але потрібні чітка стратегія та план дій

Як нам стати частиною глобального процесу Четвертої промислової революції? Як залучити інвестиції до України? Відповіді на ці стратегічні питання дали провідні світові економісти та реформатори під час третього Київського міжнародного економічного форуму.

Read More

Починаючи з грудня 2015 року проведення індексації залежить від останнього підвищення посадового окладу

Починаючи з грудня 2015 року проведення індексації залежить від останнього підвищення посадового окладу

Обчислення індексу споживчих цін (далі — ІСЦ) для проведення індексації починаючи з грудня 2015 року здійснюється не індивідуально для кожного працівника залежно від прийняття його на роботу чи зростання його доплат і надбавок, а від моменту останнього перегляду тарифної ставки (окладу) за посадою, яку обіймає працівник.

Read More

Чи зменшується податкове зобов’язання з військового збору на суму податків, сплачених за кордоном

Чи зменшується податкове зобов’язання з військового збору на суму податків, сплачених за кордоном

ГУ ДФС у м. Києві в листі від 11.10.2016 р. № 6603/М/26-15-13-04-14 повідомило, що до переліку податків, на які поширюється Конвенція між Урядом України та Урядом Російської Федерації про уникнення подвійного оподаткування, військовий збір не віднесено.

Read More

Листок непрацездатності з помилкою в назві чи адресі підприємства необхідно виправляти

Листок непрацездатності з помилкою в назві чи адресі підприємства необхідно виправляти

Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в листі від 19.05.2016 р. № 5.1-31-768 роз’яснила: у разі виявлення листків непрацездатності, заповнених із порушеннями Інструкцій № 455  та № 532 (наприклад, не зазначено адреси підприємства; помилка в найменуванні підприємства тощо), комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства, установи, організації має прийняти рішення про повернення таких листків непрацездатності застрахованій особі для внесення закладами охорони здоров’я, якими вони були видані, відповідних доповнень і виправлень.

Read More

Правила розрахунку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за цивільно-правовим договором

Правила розрахунку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за цивільно-правовим договором

Пунктом 1 частини першої ст. 7 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 2464) визначено, що базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) для роботодавців є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР…

Read More

В яких випадках податкова інспекція може звертатися до суду щодо припинення підприємницької діяльністі

В яких випадках  податкова інспекція може звертатися до суду щодо припинення підприємницької діяльністі

Відповідно до статті 51 Господарського кодексу України (ГКУ) підприємницька діяльність припиняється на підставі рішення суду у випадках, передбачених цим кодексом та іншими законами. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування можуть застосовувати до суб’єктів господарювання адміністративно – господарські санкції, зокрема, такі, як ліквідація суб’єкта господарювання. Це зазначено у статті 239 ГКУ.

Read More

Неподана звітність може призвести до позапланової перевірки

Неподана звітність може призвести до позапланової перевірки

Обставини, за яких може проводитися документальна позапланова перевірка, визначені у п. 78.1 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).Документальна позапланова перевірка здійснюється, зокрема, якщо платником податків не подано в установлений законом строк податкову декларацію, розрахунки, звіт про контрольовані операції або документацію з трансфертного ціноутворення, якщо їх подання передбачено законом (п.п. 78.1.2 п. 78.1 ст. 78 ПКУ).

Read More

Складання уточнюючого розрахунку з ПДВ підприємствами, які перебувають на спеціальному режимі оподаткування, у зв’язку з виправленням помилок, допущених до 01.01.2016 року

Складання уточнюючого розрахунку з ПДВ підприємствами, які перебувають на спеціальному режимі оподаткування, у зв’язку з виправленням помилок, допущених до 01.01.2016 року

Процедура подання уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (далі – уточнюючий розрахунок), а також обставини, за настання яких уточнюючий розрахунок подається, визначені статтею 50 розділу ІІ Кодексу.

Read More

Документи, що засвідчують взяття на облік платника єдиного внеску

Документи, що засвідчують взяття на облік платника єдиного внеску

Відповідно до абзацу першого частини третьої ст. 5 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 2464) платникам єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок), зазначеним у підпунктах 1, 4 та 5 частини першої статті 4 Закону № 2464, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV із змінами та доповненнями (далі…

Read More

Як бути з податком на доходи фізичних осіб, якщо фізичній особі списано борг до закінчення строку позовної давності

Як бути з податком на доходи фізичних осіб, якщо фізичній особі списано борг до закінчення строку позовної давності

Відповідно до п.п. «д» п.п. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст.165 ПКУ), у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, у разі якщо його сума перевищує 50 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року.

Read More

Внесення змін до повідомлення про прийняття працівника на роботу

Внесення змін до повідомлення про прийняття працівника на роботу

До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором власник підприємства, установи, організації або фізична особа повинна подати до територіальних органів Державної фіскальної служби за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування повідомлення про прийняття такого працівника на роботу.

Read More