ЯК ЗАПОВНИТИ РОЗДІЛ «ПОРЦІЯ» ТА ІНШІ ІНФОРМАЦІЙНІ ПОЛЯ ПРИ ПОДАННІ ЗВІТНОГО НОВОГО ТА УТОЧНЮЮЧОГО РОЗРАХУНКУ ФОРМИ № 1ДФ?

Відомо, що звітність форми № 1ДФ подається лише у разі нарахування доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду. Всі реквізити даного розрахунку заповнюють, керуючись п. 3.1 Розділу III Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (Форма 1ДФ), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 р. № 4 (далі – Порядок №4).

Там, зокрема, сказано, що той, хто заповнює, відмічає відповідну клітинку «Звітний», «Звітний новий» чи «Уточнюючий» залежно від того, який податковий розрахунок подається.

Навпроти напису «Порція» податковим агентом проставляється номер порції; навпроти напису «Працювало за трудовими договорами» проставляється кількість працівників, які працюють за трудовими договорами (контрактами); навпроти напису «Працювало за цивільно-правовими договорами» проставляється кількість працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами у звітному періоді.

В ІПК від 01.02.2019 р. №360/10/26-15-13-06-12-ІПК, текст якої ви можете знайти на нашому сайті, ДФСУ пояснили, що звітний новий та уточнюючий податкові розрахунки подаються на підставі інформації з попередньо поданого податкового розрахунку і містять інформацію лише за рядками й реквізитами, які уточнюються. Однак все таки є специфіка заповнення для «Звітного нового» та «Уточнюючого» розрахунку. Для їх заповнення може використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які відправляються контролюючими органами до податкового агента.

Фіскали пояснюють, що враховуючи те, що звітний новий та уточнюючий податковий розрахунок подається на підставі інформації з попередньо поданого податкового розрахунку, суб’єкт господарювання при поданні звітного нового та уточнюючого податкового розрахунку повинен зазначити номер порції навпроти напису «Порція» та заповнити зазначені реквізити «Працювало за трудовими договорами» та «Працювало за цивільно-правовими договорами». Але з тією відмінністю, що при поданні уточнюючого податкового розрахунку проставляється той номер порції, який був проставлений у поданому раніше податковому розрахунку.

Класичне ж правило виправлень рядків в таблиці, нагадаємо, таке: для виключення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 9 указати «1» — на виключення рядка; для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи і у графі 9 указати «0» — на введення рядка; для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно виключити помилкову інформацію та ввести правильну інформацію, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких виключає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. У такому разі в першому рядку в графі 9 указується «1» — рядок на виключення, а в другому — «0» — рядок на введення (абзаци 2-5 пункту 4.4 Розділу IV Порядку №4).

Орган ДФСУ також додатковоо нагадав про те, що разом із звітним новим та уточнюючим податковим розрахунком ф.№1ДФ платник податку має право надати до контролюючого органу пояснення проведених коригувань.

В ІПК від 01.02.2019 р. №360/10/26-15-13-06-12-ІПК є ще деякі цікаві зауваження від фіскалів. Вони нагадують, що згідно п. 4.4 розд. IV Порядку №4 визначено, що порядок заповнення звітного нового та уточнюючого податкових розрахунків є однаковим. Таке твердження може здаватися дивним на фоні норми про те, що при поданні уточнюючого податкового розрахунку проставляється той номер порції, який був проставлений у поданому раніше податковому розрахунку ф.№1ДФ. Новий звітний розрахунок – це розрахунок за звітний період, а в уточнюючому пишуть лише ті виправлення, які підлягають уточненню. Якщо ж із ваших «нових» та «уточнюючих» звітів за результатами моніторингу виявиться, що  наявний ідентичний запис в ЦБД ДРФО (коли порівнюються суми доходу, податку, ознака доходу, ознака пільги, дати прийому та звільнення), то такий повторно надісланий звіт підлягає відбракуванню за кодом помилки 73 з причин дублювання, про що повідомляється суб’єкту господарювання. Такий запис направляється до відома і вилученню не підлягає. Очевидно ідеться про те, що в результаті некоректної спроби виправити помилку машина помічає, що ви міняєте один рядок на інший, але всі дані у ньому ідентичні.

Текст ІПК від 01.02.2019 р. №360/10/26-15-13-06-12-ІПК шукайте за посиланням тут.

«Справжня Бухгалтерська Газета»

©ТОВ «Ті Сі Джи Консалтинг»

Замовити письмову консультацію у наших податкових експертів: tovtcgroup@gmail.com

Схожі публікації

Leave a Comment