Умовні позначення в табелі робочого часу

Умовні позначення

Код

буквений

цифровий

Години роботи, передбачені колдоговором

Р

01

Години роботи працівників, яким установлено неповний робочий день (тиждень) відповідно до законодавства

РС

02

Вечірні години роботи

ВЧ

03

Нічні години роботи

РН

04

Надурочні години роботи

НУ

05

Години роботи у вихідні та святкові дні

РВ

06

Відрядження

ВД

07

Основна щорічна відпустка (ст. 6 Закону про відпустки)

В

08

Щорічна додаткова відпустка (ст. 7, 8 Закону про відпустки)

Д

09

Додаткова відпустка, передбачена ст. 20, 21, 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.91 р. № 796-XII

Ч

10

Творча відпустка (ст. 16 Закону про відпустки)

ТВ

11

Додаткова відпустка у зв’язку з навчанням (ст. 13, 14, 15, 151 Закону про відпустки)

Н

12

Відпустка без збереження заробітної плати у зв’язку з навчанням (пп. 12, 13, 17 ст. 25 Закону про відпустки)

НБ

13

Додаткова відпустка без збереження заробітної плати в обов’язковому порядку

ДБ

14

Додаткова оплачувана відпустка працівникам, що мають дітей (ст. 19 Закону про відпустки)

ДО

15

Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами (ст. 17 Закону про відпустки) і відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (ст. 18 Закону про відпустки)

ВП

16

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку (п. 3 ст. 25 Закону про відпустки)

ДД

17

Відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін (ст. 26 Закону про відпустки)

НА

18

Інші відпустки без збереження заробітної плати (на період припинення виконання робіт)

БЗ

19

Неявки у зв’язку з переведенням за ініціативою роботодавця на неповний робочий день (тиждень)

НД

20

Неявки у зв’язку з тимчасовим переведенням на роботу на інше підприємство на підставі договорів між суб’єктами господарювання

НП

21

Інший невідпрацьований час, передбачений законодавством (виконання державних і громадських обов’язків, допризовна підготовка, військові збори, донорські, відгул тощо)

ІН

22

Простій

П

23

Прогули

ПР

24

Масові невиходи на роботу (страйки)

С

25

Оплачувана тимчасова непрацездатність

ТН

26

Неоплачувана тимчасова непрацездатність у випадках, передбачених законодавством (у зв’язку з побутовою травмою тощо, що підтверджено довідками лікувальних закладів)

НН

27

Неявка з нез’ясованих причин

НЗ

28

Інші види неявок, передбачені колективними договорами, угодами

ІВ

29

Інші причини неявок

І

30

Схожі публікації

Leave a Comment