Як відобразити в Декларації з податку на прибуток суму нарахованої на МНМА амортизації

Відображення різниць, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів та передбачають коригування фінансового результату до оподаткування на підставі пп. 138.1, 138.2 ПКУ, здійснюється у рядках 1.1.1 та 1.2.1 АМ додатка РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, затвердженої наказом Мінфіну від 20.10.2015 р. № 897.

У рядку 1.1.1 додатка РІ до Декларації відображається сума нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

У рядку 1.2.1 АМ додатка РІ до Декларації відображається сума розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 ПКУ.

Оскільки згідно з визначенням, приведеним у пп. 14.1.138 ПКУ малоцінні необоротні матеріальні активи не відносяться до основних засобів, тому різниці згідно з п. 138.1 та п. 138.2 ПКУ за такими активами не виникають.

Отже, у рядках 1.1.1 та 1.2.1 АМ додатка РІ до Декларації зазначаються різниці, які виникають при нарахуванні амортизації основних засобів або нематеріальних активів без врахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів.

За матеріалами Офіс ВПП ДФС

Схожі публікації

Leave a Comment