Мінсоцполітики пропонує нові засоби протидії неофіційному працевлаштуванню

Мінсоцполітики оприлюднило проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав працівників та протидії застосуванню незадекларованої праці». Документом буде змінено підходи до штрафних санкцій за використання найманої праці без укладення трудового договору.

Проектом акта пропонується визначити на законодавчому рівні ознаки наявності трудових відносин. Передбачено, що робота (послуга) є такою, що виконується (надається) в межах трудових відносин незалежно від назви та виду договірних відносин між сторонами, якщо є три і більше нижчезазначених ознак наявності трудових відносин:

1) періодично (два і більше разів) особі надається винагорода у грошовій або натуральній формі за роботу, виконувану (послуги, надані) в інтересах іншої особи;

2) особисте виконання особою роботи (надання послуг) за конкретною кваліфікацією, професією, посадою за дорученням та під контролем особи, в інтересах якої виконуються роботи (надаються послуги), або уповноваженої нею особи;

3) винагорода за виконувану роботу (надані послуги) є єдиним джерелом доходу особи або становить 75 і більше відсотків її доходу протягом 6 календарних місяців;

4) робота виконується (послуги надаються) на визначеному особою, в інтересах якої виконуються роботи (надаються послуги), або уповноваженою нею особою, робочому місці з дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку;

5) особа виконує роботи (надає послуги) подібні до роботи, що виконується штатними працівниками роботодавця;

6) організація умов праці, зокрема, надання засобів виробництва (обладнання, інструментів, матеріалів, сировини, робочого місця) забезпечується особою, в інтересах якої виконуються роботи (надаються послуги), або уповноваженою нею особою;

7) тривалість робочого часу та часу відпочинку встановлюється особою, в інтересах якої виконуються роботи (надаються послуги), або уповноваженою нею особою.

З метою стимулювання укладення трудових договорів, якщо при виконанні роботи (наданні послуг) на підставі цивільно-правових договорів є ознаки наявності трудових відносин, проектом акта пропонується удосконалити підстави для укладення строкових трудових договорів та змінити законодавчий підхід до застосування штрафних санкційза використання найманої праці без укладення трудового договору.

Роботодавці несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі:

  • фактичного допуску працівника до роботи з порушенням вимог частини третьої статті 24 КЗпП, виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ та податків, виконання особою роботи або надання послуг на підставі договор ЦПХ, якщо робота є такою, що виконується, або послуги є такими, що надаються в межах трудових відносин при сплаті ЄСВ у розмірі, меншому за мінімальний страховий внесок, – у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;
  • виконання особою роботи або надання послуг на підставі договору ЦПХ, якщо робота є такою, що виконується, або послуги є такими, що надаються в межах трудових відносин за умови сплати ЄСВ у розмірі, не меншому за мінімальний страховий внесок, – у п’ятнадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

Передбачено, що протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом сторони укладеного на загальних засадах цивільного законодавства договору про виконання робіт (надання послуг), що мають три і більше ознак наявності трудових відносин, зобов’язані укласти трудовий договір.

Крім того, проектом акта пропонується зобов’язати осіб, які виконують роботи або надають послуги на підставі деяких видів цивільно-правових договорів, мати статус суб’єкта підприємницької діяльності при виконанні робіт з важкими, шкідливими умовами праці та умовами підвищеного ризику для здоров’я, робіт з підвищеною небезпекою, або там де є потреба у професійному доборі.

Серед інших положень законопроекту:

  • зобов’язати роботодавців протягом тижня з дня надання до ДФС повідомлення про прийняття працівника на роботу, інформувати працівника про направлення такого повідомлення;
  • вдвічі зменшити розмір штрафу за оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений роботодавцем, застосовувати штраф у п’ятнадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати (наразі нараховуються штрафні сануції у тридцятикратному розмірі мінімальної зарплати);
  • визначити у КЗпП правонаступництво у трудових відносинах як продовження трудових відносин з працівниками у разі зміни власника юридичної особи, передачі цілісних майнових комплексів юридичної особи, її структурних підрозділів в оренду, реорганізації юридичної особи роботодавця (злиття, приєднання, поділу, перетворення), а також у разі ліквідації юридичної особи і створення на базі її майна іншої юридичної особи, яка продовжує ту саму діяльність, що й ліквідована юридична особа.

За матеріалами Міністерство соціальної політики України

Leave a Comment