Оформлення акту про надання послуг у сфері ЗЕД

Чи є обов’язковим оформлення акту виконаних робіт (наданих послуг) при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності та які вимоги до оформлення акту (в якій формі укладається, якою мовою, в якій валюті тощо)?

Акт виконаних робіт (наданих послуг) належить до первинних документів та фіксує факт здійснення господарської операції.

Форма акту виконаних робіт (наданих послуг) є стандартною та має такі обов’язкові реквізити:

  •      назву документа (форми);
  •      дату складання;
  •      назву підприємства, від імені якого складено документ;
  •      зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;
  •      посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;
  •      особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Як правило, акт про надання послуг у сфері зовнішньоекономічної діяльності оформляють (як і відповідний договір) двома мовами – українською та мовою країни нерезидента (або англійською). При цьому акти виконаних робіт (наданих послуг), які складені іноземною мовою, мають бути перекладені на українську мову.

Для відображення операції в іноземній валюті у грошовій одиниці України потрібно її вартість перерахувати із застосуванням валютного курсу, встановленого Національним банком України на дату оформлення акту виконаних робіт.

За матеріалами Категорія 114.02 ЗІР

Схожі публікації

Leave a Comment