Щодо оприбуткування готівки та друкування «Z-звіту» при цілодобовому режимі роботи

від 05.02.2019 р. №394/6/99-99-14-05-01-15/ІПК
Податкова консультація

Державна фіскальна служба України розглянула запит ТОВ щодо надання податкової консультації та в порядку статті 52 Податкового кодексу Украйни (далі— Кодекс) повідомляє.

Щодо оприбуткування готівки та друкування «Z-звіту» при цілодобовому режимі роботи (питання 1 та 2).

Відповдно до п. 9 ст. 3 Закону України від 6 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері тогівлі, громадського харчування та послуг» (далі — Закон № 265), суб’єкти господарювання, які здіснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготвковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо), при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торговлі, громадського харчування та послуг, а також операцій з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані щоденно друкувати на реєстраторах розрахункових операцій (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг) фускальні звітні чеки у разі здійснення розрахункових операцій.

Ця норма враховує особливості роботи реєстраторів розрахункових операцій, які повинні забезпечувати друкування таких звітів за кожний робочий день.

Пунктом 2 Вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.2002 № 199 (далі — Вимоги), наведено визначення „зміна” — це період роботи реєстратора розрахункових операцій від реестрації першої розрахункової операцїї після виконання «Z-звіту» до виконання наступного «Z-звіту».

У примітках до формату і розрядності даних, що збергаються у фіскальній пам’яті (додаток до Вимог), наведено важливе уточнення: максимальна тривалість зміни РРО не повинна перевищувати 24 години.

Оскільки в добі всього 24 години (тобто, день триває з 0 годин ранку та закінчується 24 годиною в ночі), при шоденній роботі з РРО «Z-звіту» необхідно виконувати щодня.

Відповідно до п. 7 Вимог усі режими роботи реєстратора (крім тих, що забезпечують усунення причин блокування) повинні блокуватися, зокрема у разі перевищення максимальної тривалості зміни.

Враховуючи вищевикладене, якщо суб’єкт господарювання працює цілодобово, то фіскальний звітній чек «Z-звіту» повинен роздруковуватися кожного дня по закінченні робочої зміни, але не пізніше 24 години цього дня.

Пунктом 2.6 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 637 (зареєстрована в Мінестерстві юстицій України 13.01.2005 за № 40/10320) (далі —Положення № 637), визначено, що уся готівка, що надходить до кас, має своєчасно (у день одержання готівкових коштів) та в повній сумі оприбутковуватися.

Оприбуткуванням готівки у касах підприємств, які проводять готівкові розрахунки з нїх касовими ордерами і веденням касової книги відповідно до вимог глави 4 цього Положення, є здійснення обліку готівки в повній сумі й фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів.

У разі проведення готівкових розрахунків із застосуванням РРО оприбуткуванням готівки є здійснення обліку зазначених готівкових коштів у повній сумі їх фактичних надходжень у книзі обліку розрахункових операцій (далі — КОРО) на підставі фіскальних звітніх чеків РРО «Z-звіту»

Суми готівки, що оприбутковуються, мають відповідати сумам, визначеним у відповідних касових (розрахункових) документах.

Оскільки у наведеному прикладі, дата зняття «Z-звіту» РРО відповідає даті оприбуткування у КОРО, порушень вимог п. 2.6 Положення № 637 щодо своєчасності оприбуткування готівкової виручки немає.

Щодо оприбуткування готівкової Виручки на господарському об’екті (питання 3).
На сьогодні ваше підприємство може у роботі керуватися висновками, викладеними у податковій консультаций ДФС від 16.11.2018 № 4864/6/99-99-14- 05-01-15 ІПК,

за умови дотримання алгоритму дій, визначених зазначеною податковою консультацією.

Щодо визначення вимог до порядку та строків зняття «Z-звіту» РРО (питання 4 та 5).

Пункт 9 ст. 3 Закону № 265 визначає, що суб’єкт господарювання зобов’язаний щоденно друкувати на РРО фіскальні звітні чеки у разі здійснення розрахункових операцій та не визначає вимог до порядку та строків зняття «Z-звіту» РРО.

Звертаємо увагу, що у разі перевищення максимальної тривалості зміни, відповідно до п.7 Вимог робота РРО буде заблокована.

Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Схожі публікації

Leave a Comment