ХТО ПОВИНЕН ПОВІДОМЛЯТИ ОРГАНИ ДФСУ ПРО ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ В БАНКУ, В Т.Ч. РАХУНКУ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ СОЦВИПЛАТ?

від 14.01.2019 р. № 102/6/99-99-08-02-01-15/ІПК

Податкова консультація

Державна фіскальна служба України розглянула запит про отримання податкової консультації щодо направлення банками повідомлень про відкриття/закриття рахунків типу 2560 «Державні позабюджетні фонди», які відкриваються відповідно до положень Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 року № 1596 та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі- Кодекс) повідомляє.

Вимоги до відкриття та закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах встановлено статтею 69 Кодексу

Відповідно до пункту 692 статті 69 Кодексу банки та інші фінансові установи зоб’язані надіслати повідомлення про відкриття або закриття рахунка платника податків — юридичної особи, у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи, чи самозайнятої фізичної особи до контролюючого органу, в якому обліковується платник податків, у день відкриття/закриття рахунка.

Порядок подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів затверджений наказом Міністерства фінансів України від 18.08.2015 № 721, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04.09.2015 за № 1058/27503, (зі змінами).

Згідно з статтею 15 КОДексу платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об”єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об;єктом оподаткування згідно з Кодексом або податковими законами, і на яких покладено обов’язок із сплати податків та зборів згідно з Кодексом.

Уповноважені банки відкривають рахунки типу 2560 «Державні позабюджетні фонди» органам Пенсійного фонду України та органам соціального захисту населення, на які перераховуються кошти для здійснення операцій щодо виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки одержувачів. Рахунки типу 2560 «Державні позабюджетні фонди» відкриваються уповноваженими банками згідно з вимогами, встановленими нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють порядок відкриття рахунків у націонаітьній та іноземній валюті.

Так, пунктом 1.14 розділу І Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України від 17.12.2003 за № 1172/8493, (зі змінами) (далі — Інструкція), передбачено, що банк зобов’язаний надіслати повідомлення до відповідного контролюючого органу про відкриття або закриття рахунку клієнта — платника податків та проводити видаткові операції за рахунком такого клієнта в порядку, визначеному статтею 69 глави 6 розділу ІІ Кодексу.

 У разі зміни рахунків клієнтів відповідно до пункту 19.5 розділу 19 Інструкції банк зобов’язаний у встановленому законодавством України порядку надіслати повідомлення до відповідного контролюючого органу про зміну поточного/вкладного (депозитного) рахунку такого клієнта:

  • юридичної особи;
  • відокремленого підрозділу;
  • іноземного представництва, яке відповідно до законодавства України зобов’язане сплачувати податки і збори;
  • фізичної особи — підприємця та фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність.

Враховуючи викладене, банки подають до контролюючих органів повідомлення про відкриття/закриття всіх рахунків платників податків, у т.ч. рахунки типу 2560 «Державні позабюджетні фонди» групи 256 «Кошти позабюджетних фондів» розділу 25 «Кошти бюджету та позабюджетних фондів України» класу 2 «Операції з клієнтами»

Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Схожі публікації

Leave a Comment