Помилилися при складанні зведеної податкової накладної. Як виправити?

Яким чином вилучити зайві податкові накладні (далі —ПН), що зазначені у розділі Б зведеної ПН, складеної відповідно до п. 198.5 та/або п. 199.1 ПКУ, та додати нові ПН, якщо такі зміни призведуть до збільшення суми ПДВ за такою ПН?

Якщо із зведеної ПН, складеної відповідно до вимог п. 198.5 та/або п. 199.1 ПКУ, необхідно вилучити зайві ПН, які не підлягали включенню до такої ПН, та додати іншу/інші ПН, яку/які не було включено до зведеної ПН, та таке додавання призведе до збільшення суми ПДВ за такою ПН, то платник податку повинен:

  • скласти розрахунок коригування, в якому виводяться в «0» (обнуляються) відповідні рядки зведеної ПН, в яких зазначено зайві ПН. У такому розрахунку коригування зазначається код причини 201 «Коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до п. 198.5 ст. 198 ПКУ», або 202 «Коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до п. 199.1 ст. 199 ПКУ» (в залежності від того, з яким типом причини складена зведена ПН);
  • скласти нову зведену ПН, в якій зазначити правильні дані, у тому числі позиції, не відображені в ПН складеній з помилками. Така ПН складається на дату не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду, в якому платник податку зобов’язаний був визначити відповідні податкові зобов’язання з ПДВ на підставі п. 198.5 та/або п. 199.1 ПКУ.

За матеріалами Категорія 101.15 «ЗІР»

Схожі публікації

Leave a Comment