Як відобразити в Декларації з податку на прибуток суму нарахованої на МНМА амортизації

Відображення різниць, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів та передбачають коригування фінансового результату до оподаткування на підставі пп. 138.1, 138.2 ПКУ, здійснюється у рядках 1.1.1 та 1.2.1 АМ додатка РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, затвердженої наказом Мінфіну від 20.10.2015 р. № 897.

Докладніше

Чи впливає сума поліпшення орендованого основного засобу на суму амортизації та об’єкт оподаткування податком на прибуток?

Очевидно, що із таким зверненням до органів ДФСУ звернувся банк, однак рішення будуть корисними і небанківським організаціям та підприємствам.

Докладніше

Чи впливає сума поліпшення орендованого основного засобу на суму амортизації та об’єкт оподаткування податком на прибуток?

Очевидно, що із таким зверненням до органів ДФСУ звернувся банк, однак рішення будуть корисними і небанківським організаціям та підприємствам. В ІПК від 07.02.2019 р. №436/6/99-99-15-02-02-15/ІПК ДФСУ нагадала, що в податковому обліку амортизації основних засобів (ОЗ) є певна специфіка. Наприклад, при її розрахунку можна застосовувати методи нарахування амортизації, передбачені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, крім «виробничого» методу. А також для розрахунку амортизації визначається вартість основних засобів та нематеріальних активів без урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень бухгалтерського обліку.

Докладніше

Поліпшення орендованих основних засобів (об’єктів лізингу): як нараховувати податкову амортизацію на суму поліпшення?

ДФС УКРАЇНИ ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ від 07.02.2019 р. №436/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Докладніше